พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ประเด็น การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา

9 ส.ค. 2565 14:28 น. 312 ครั้ง

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ประเด็น การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พ.ค.๖๕

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด