กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 378 : ต้องมีผู้จัดการมรดกเมื่อใด

10 ส.ค. 2565 14:22 น. 202 ครั้ง

ต้องมีผู้จัดการมรดกเมื่อใด
การมีผู้จัดการมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1711 ถึงมาตรา 1713 ก็ต่อเมื่อ
1. เจ้าของมรดกเสียชีวิต
2. มีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถแบ่งมรดกได้ ดังนี้
- ทำพินัยกรรมแต่ไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดก
- ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
- ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมสูญหาย
- ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมอยู่นอกประเทศ
- ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมเป็นผู้เยาว์
- ผู้จัดการมรดกไม่สามารถแบ่งมรดกได้
- มีพินัยกรรมแต่เป็นพินัยกรรมปลอม
ผู้จัดการมรดก คือ บุคคล ดังนี้
1. บุคคลตามข้อกำหนดในพินัยกรรม และศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม
2. บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1711 มาตรา 1712 มาตรา 1713

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด