กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 382 : บรรทุกหลังกระบะ อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

10 ส.ค. 2565 14:37 น. 269 ครั้ง

 

ชื่อตอน : บรรทุกหลังกระบะ อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

- ความกว้าง ต้องไม่เกินความกว้างของรถ
- ความยาว ด้านหน้ายื่นได้ไม่เกินหน้าหม้อรถ ส่วนด้านหลังต้องเลยตัวรถได้
ไม่เกิน 2.50 เมตร
- ความสูง บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 3.00 เมตร
- หากมีการขนย้ายสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยง ต้องป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่น
เพราะอาจสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 1,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552

กรณีที่บรรทุกของยื่นเกินกว่าความยาวของตัวรถผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติดังนี้
- หากทำการขนย้ายสิ่งของในเวลากลางวัน ควรติดธงสีแดงเรืองแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร แสดงเป็นสัญญาณ ให้รถคันหลังเห็นได้ชัดและระมัดระวังตัวได้
- หากทำการขนย้ายสิ่งของในเวลากลางคืน หรือ ช่วงเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร ควรติดไฟสัญญาณสีแดงที่มองเห็นชัดเจนระยะ 150 เมตร

ที่มา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ข้อ 1

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด