กระทรวงยุติธรรม ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการรองรับร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ....

11 ส.ค. 2565 13:32 น. 389 ครั้ง

นันทินี : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ - ออกแบบ

อัลบั้มรูปภาพ