DSI ร่วมแสดงความยินดีกรมขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี

11 ส.ค. 2565 14:55 น. 76 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโทคมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพะศรีนครินทราบรมราชนนี และโครงการผู้ป่วยยากไร้มูลธินิรามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี โดยมี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด