เลขาฯ รมว.ยธ. ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

17 ส.ค. 2565 10:28 น. 94 ครั้ง

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด