กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 383 : ดัดแปลงรถกระบะ ต้องแจ้งแก้ไขไปที่สำนักงานขนส่ง

17 ส.ค. 2565 14:22 น. 213 ครั้ง

 

ดัดแปลงรถกระบะ ต้องแจ้งแก้ไขไปที่สำนักงานขนส่ง

รถกระบะที่มีการเสริมและดัดแปลงต่อเติมส่วนต่าง ๆ ของรถหรือติดตั้งตะแกรง
เช่น ตะแกรงเหล็กเสริมรั้ว โครงเหล็กตะแกรงที่หลังคา เป็นต้น ถือได้ว่ามีความผิดฐานดัดแปลงรถ แต่หากอยากเพิ่มเติมต้องแจ้งแก้ไขไปที่ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ หากคุณไม่มีการแจ้ง ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

พระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12 และมาตรา 60

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด