DSI ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัดในคดีแชร์ Forex-3D แก่ ปปง.

19 ส.ค. 2565 09:49 น. 83 ครั้ง

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหากับพวก กรณี การใช้เว็บไซต์ www.forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไป ให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนสูงถึงอัตราร้อยละ 60 - 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 คดีพิเศษที่ 36/63 และคดีพิเศษที่ 60/2564 ซึ่งมีผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการตรวจค้น ยึด และอายัดทรัพย์สินที่ได้มา หรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนหลายรายการ โดยได้ประสานกับทางสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการในคดีแพ่ง และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน ปปง. ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 173 รายการ มูลค่าประมาณ 232 กว่าล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. ต่อไป นั้น 
ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดไว้ในคดีแชร์ Forex-3D ดังกล่าว อาทิเช่น รถยนต์จำนวน 14 คัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 12 แปลง ป้ายทะเบียนรถสวย จำนวน 9 หมายเลข รถโกคาร์ท จำนวน 11 คัน ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 54 ชุด รวมถึงทองรูปพรรณ เครื่องประดับ นาฬิกา และทรัพย์สินอื่น ให้กับนางพัชรา ไขแสง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ กองคดี 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีแพ่ง เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง ต่อไป
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ทั้งในคดีอาญาควบคู่ไปกับคดีแพ่งโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน ปปง. ที่ยึดประชาชนผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด