ตอนที่ ๔ ถ้า พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.เช็ค มีผลบังคับใช้ ประชาชนยังใช้เช็คได้อยู่หรือไม่?

22 ส.ค. 2565 15:53 น. 959 ครั้ง

ตอนที่ ๔ ถ้า พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.เช็ค มีผลบังคับใช้ ประชาชนยังใช้เช็คได้อยู่หรือไม่?

โดยนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

#ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค #พงษ์สวาท #กายอรุณสุทธิ์ #ปลัดกระทรวงยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม #เช็ค #ความผิด #พรบเช็ค #เช็คเด้ง #เงิน #ยกเลิก #ความผิด #กฎหมาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด