DSI ร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

30 ส.ค. 2565 13:39 น. 72 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งมอบของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้ บริษัทอินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ว่าจ้างให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงาน นำไปทำลายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ บริษัทเมืองเช่า จำกัด เลขที่ 88 หมู่ 1 ถนนทางหลวง ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด