จิตอาสา 904 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ล่องเรือเก็บขยะทำความสะอาด ณ ท่าเรือหลักหก (คลองเปรมประชากร)

31 ส.ค. 2565 16:09 น. 58 ครั้ง

จิตอาสา 904 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกิจกรรม

"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

ล่องเรือเก็บขยะทำความสะอาด ณ ท่าเรือหลักหก (คลองเปรมประชากร)

     วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้นางสาวปุณยวรีย์ สุวรรณลีลา  นายธีร์ธวัช  แก้วช่วง  และนายศักดิ์สิน เอี๊ยวชัยพร  วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นหลักประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ล่องเรือเก็บขยะทำความสะอาด ณ ท่าเรือหลักหก (คลองเปรมประชากร) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด