กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ

31 ส.ค. 2565 16:52 น. 84 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท พเยาว์  ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” โดยนางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การให้ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะของบุคคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดยวิทยากรจากกองปฏิบัติการพิเศษ  ณ สถาบันสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด