รมว.ยุติธรรม เร่งประชุมแก้ปัญหาพืชกระท่อม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้ หลังติดระเบียบ อย. ชาวใต้-ผู้ประกอบการ ร้องให้ช่วยขับเคลื่อน ขออนุกรรมการแก้ปัญหา สรุปผลใน ๗ วัน หลัง อย. ยังห่วงความปลอดภัย-ไม่มีข้อมูลการกินใบกระท่อม แนะ ทำข้อเปรียบเทียบ “กัญชา-กระท่อม”

3 ก.ย. 2565 10:55 น. 141 ครั้ง

เสาวลักษ์ : ข่าว

อรรถโกวิท : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ