DSI สนธิกำลังหน่วยงานในบึงกาฬ ตรวจสอบการดูดทรายในลำน้ำโขง

5 ก.ย. 2565 09:23 น. 99 ครั้ง

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องเรียน กรณี มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล ลักลอบดูดทรายและ แต่งแร่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐ ทั้งในพื้นที่ส่วนบุคคลและแม่น้ำลำคลอง และมีการนำทรายมาร่อนเพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ซึ่งการประกอบกิจการดูดทรายมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ จากกรณีดังกล่าวนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และนายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค มอบหมายให้ นายวรพจน์ ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษ พร้อมคณะพนักงานสืบสวนเร่งดำเนินการสืบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขยายตัวเป็นวงกว้าง และได้เน้นย้ำหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที


และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการท่าทรายในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อตรวจสอบกรณีการดำเนินกิจการดังกล่าวได้รับอนุญาต และได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อห้ามข้อบังคับตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ประกอบกับในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ของทุกปีเป็นช่วงพักการดูดทรายเนื่องจากฤดูฝน กระแสน้ำไหลเชี่ยว หากมีการดูดทรายอาจส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะตลิ่งพังทลายได้ ซึ่งต้องมีการควบคุมตรวจตรามิให้เกิดการลักลอบดูดทรายในช่วงดังกล่าว ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบท่าทรายในพื้นที่บริเวณตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ พบประเด็นข้อสงสัยในเรื่องการขอ ต่อใบอนุญาต การใช้เครื่องเครื่องจักรกลเพื่อทำการดูดทราย เรื่องการโอนสิทธิใบอนุญาตการดูดทราย ให้ผู้อื่น ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดบึงกาฬให้คำแนะนำและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนจักเร่งรัดดำเนินการตรวจติดตามและขยายผลหากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการเป็นคดีพิเศษต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด