รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

7 ก.ย. 2565 20:10 น. 131 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ