เลขาฯ รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ต้องขัง กองงานสาธารณะ ช่วยลอกท่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่ลาดกระบัง

8 ก.ย. 2565 20:40 น. 92 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ