สัมภาษณ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และอธิบดีกรมบังคับคดี ประเด็น มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และหนี้ SMEs

9 ก.ย. 2565 15:35 น. 92 ครั้ง

สัมภาษณ์ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ประเด็น มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และหนี้ SMEs ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๕ เมืองทองธานี ๘ - ก.ย.นี้ ออกอากาศผ่านรายการหมุนตามวัน วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๖.๑๕ - ๑๗.๐๐ น. FM ๙๒.๕ MHz /AM ๘๙๑ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด