อธิบดี DSI ร่วมยินดีกับสถานีโทรทัศน์ TNN ก้าวสู่ปีที่ 15

9 ก.ย. 2565 15:40 น. 51 ครั้ง

อธิบดี DSI ร่วมยินดีกับสถานีโทรทัศน์ TNN

ก้าวสู่ปีที่ 15

     วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565  นายไตรยฤทธิ์   เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบกระเช้าดอกไม้แก่นายองอาจ ประภากมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 15 ของสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16   ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด