กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs ที่เมืองทองธานี

9 ก.ย. 2565 17:05 น. 68 ครั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงมือไกล่เกลี่ยด้วยตัวเอง  ซึ่งทางกลุ่มตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่ และกลุ่มลูกหนี้จำนวนมาก ได้ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวยุติธรรม ที่ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้สินอีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด