กระทรวงยุติธรรม เผยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการเช่าพื้นที่ร้านค้าในศูนย์อาหารกระทรวงยุติธรรม 

11 ก.ย. 2565 15:09 น. 644 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด