ดีเอสไอ สุดปลื้มรับ 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

13 ก.ย. 2565 10:49 น. 78 ครั้ง

 

                   

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน2565สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก...) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.. 2565 ให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมโดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับรางวัล 3 รางวัล โดยผลงานของส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รับรางวัล บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ และประเภทเลื่องลือขยายผล ผลงาน การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ขยายผล DSI Station จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษเกาะช้าง จังหวัดตราด จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดราชบุรี และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม


ทั้งนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยจะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน เพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในระบบการบริหารราชการไทย ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด