รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

14 ก.ย. 2565 14:03 น. 122 ครั้ง

ธิดาทิพย์ : ข่าว

อรรถโกวิท : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ