ดีเจ และนักร้อง เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รับทราบข้อกล่าวหา  และให้ปากคำ ในคดีพิเศษ Forex 3D ภาค 3

14 ก.ย. 2565 15:10 น. 88 ครั้ง

 

 

 ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน 4 ราย ในคดีพิเศษที่ 273/2565 กรณีพนักงานอัยการแนะนำให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 16 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีForex 3D ภาค 3 ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา และให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 15 กันยายน 2565 นั้น


วันนี้ (วันพุธที่ 14 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. ดีเจ และนักร้อง ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ก่อนถึงกำหนดนัด เป็นกรณีที่ผู้ต้องหามาปรากฎตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลทั้งสองใน 3 ฐานความผิด คือ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บุคคลทั้งสองได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและ
ส่งเอกสารประกอบคำให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ปล่อยตัวบุคคลทั้งสองไปโดยไม่มีการควบคุม
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ต้องหาอีกสองรายซึ่งเป็นแม่ลูกกัน ปรากฏว่าบุคคลทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดนัดในวันที่ 15 กันยายน 2565 ได้ และขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่ 16 กันยายน 2565 แทน
************************************************
ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด