รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วยข้าราชการร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญครบรอบ 116 ปี พร้อมทั้งรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ

16 ก.ย. 2565 14:13 น. 50 ครั้ง

รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วยข้าราชการ

ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญครบรอบ 116 ปี

พร้อมทั้ง รับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ

     ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวรัศมี สีตลวรางค์ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และนายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบ ๑๑๖ ปี พร้อมทั้ง รับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมี พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้มอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์ ณ ห้อง 2 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด