กรมราชทัณฑ์ ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังกว่า 20 โครงการ

19 ก.ย. 2565 21:11 น. 355 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด