“นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ ยืนยัน “กระทรวงยุติธรรม” ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งขับเคลื่อน “สังคมมีความสุข-ปลอดภัย-ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ด้วยการดันกฎหมายป้องกันทำผิดซ้ำ -นิคมอุตสาหกรรมรา

20 ก.ย. 2565 13:54 น. 112 ครั้ง

นันนวัฒน์/ข่าว

นิวัตน์/ถ่ายภาพ

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ