• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Business Continuity Plan BCP) ประจำปี 2565

แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Business Continuity Plan BCP) ประจำปี 2565

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 20 ก.ย. 2565 15:03 น.

จำนวนผู้อ่าน 113 คน