รมว.ยุติธรรม แถลงโชว์ผลงานปี ๒๕๖๕ ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ ๙๒,๕๓๑ ราย ทุนทรัพย์ ๒๒,๒๘๑ ล้านบาท ทำกฎหมายสำเร็จเกือบ ๑๐ ฉบับ พร้อมสร้างความปลอดภัยให้สังคม มีศูนย์ JSOC สร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เล็งร่างกฎหมายเพื่อเกษตรกร -ให้ข้าราชการทำงานช่วย ปชช.มากขึ้น ชี้ต้อ

21 ก.ย. 2565 17:07 น. 117 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว 

พิษณุ,นิวัฒน์,อรรถโกวิท : ถ่ายภาพ

อรรถโกวิท : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ