สรุปผลงานภารกิจที่สำคัญของ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

22 ก.ย. 2565 09:44 น. 225 ครั้ง

สรุปผลงานภารกิจที่สำคัญของ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด