ดีเอสไอ ร่วมนำเสนอผลงาน ปี65 ในงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

22 ก.ย. 2565 14:31 น. 29 ครั้ง

ดีเอสไอ ร่วมนำเสนอผลงาน ปี65 ในงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม มีการจัดงาน แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายวัลลภ นาคบัว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้บริหาร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงาน 
          ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำเสนอผลงานเด่น อาทิ ความคืบหน้าในการดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ (Forex-3D) , กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด คดีพิเศษที่ 215 / 2565 เป็นต้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด