สยจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี แม่ค้าไข่ไก่ร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกรถลัมโบกินี่ ชนจนรถยนต์พังเสียหายและได้รับบาดเจ็บ

23 ก.ย. 2565 08:32 น. 18 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จากการตรวจสอบพบว่า ผู้บาดเจ็บเป็นหญิงอายุ 36 ปี ถูกรถยนต์ซึ่งมีชาวต่างชาติเป็นคนขับ ชนบริเวณล้อหลังรถยนต์ของผู้บาดเจ็บ เป็นเหตุให้รถยนต์พลิกคว่ำและได้รับบาดเจ็บ

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เพื่อขอทราบข้อมูลทางคดี และประสานไปยังญาติผู้บาดเจ็บเพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอรับความช่วยเหลือของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

       จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ดังนี้

        กรณีบาดเจ็บ 

              1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ฯ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดเพชรบุรีเป็นจำนวนเงิน 320 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท     

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด