สยจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ตำรวจขับรถกระบะพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ 5 คัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 3 ราย

23 ก.ย. 2565 08:37 น. 27 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 18.00 น. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนพุ่งรถจักรยานยนต์ที่จอดรอเลี้ยวบริเวณเส้นจราจรที่ตีเป็นสัญลักษณ์ของเกาะกลางถนน ส่งผลให้ชายอายุ 25 ปี ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต นอกจากนี้รถกระบะยังไถลข้ามเล่นไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์อีก 3 คัน ในจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างขายไอศกรีมจำนวน 1 คัน ได้รับความเสียหาย และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 4 ราย โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน 1 ราย เหตุเกิดบนถนน 4 เลน สายนางรอง-ชำนิ ก่อนถึงทางเข้าแยกศูนย์ไหมนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเพื่ออธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) พร้อมทั้งได้แนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมได้ทราบด้วยแล้ว

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะผู้เสียหาย ตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนเงิน 320 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้   

              (1) ค่าตอบแทนความเสียหายกรณีถึงแก่ความตาย 30,000 บาท

              (2) ค่าจัดการศพ 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท

              รวมเป็นเงิน 90,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด