สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี หนุ่มหลอนฟันขาพี่ชายเกือบขาด แม่เผยหลังปลดทหาร ขอเงินเสพยาทุกวัน งานไม่ทำ

23 ก.ย. 2565 08:40 น. 20 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ช่วงเที่ยง เกิดเหตุชายอายุ 37 ปี ถูกน้องชายอายุ 25 ปี ใช้มีดตะขอฟัน เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จากการประสานพันตำรวจโทสุรพล สินเพ็ง สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี ได้รับแจ้งว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลไปพบกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บ เพื่อแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) โดยได้รับคำขอเรียบร้อยแล้ว

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะผู้เสียหาย ตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนเงิน 325 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด