ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 69 ปี

23 ก.ย. 2565 16:13 น. 26 ครั้ง

ดีเอสไอ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 69 ปี

     วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์  ทองศรีนุ่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ามอบเงินสมทบทุน เพื่อบูรณะโบสถ์และซ่อมแซมห้องน้ำพระสงฆ์ วัดหมูสี จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 69 ปี โดยมี นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด