ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565 17:12 น. 9 ครั้ง

เอกสารแนบ