ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) การเดินทางไปราชการ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จและร่วมรับเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565 17:15 น. 13 ครั้ง

เอกสารแนบ