ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2565 18:30 น. 13 ครั้ง

เอกสารแนบ