เลขา รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำโคกหลวง จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจสอบที่ดินของชาวบ้านที่ยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อกรณีพิพาทที่ดิน

25 ก.ย. 2565 20:52 น. 66 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ