DSI ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565

26 ก.ย. 2565 15:28 น. 31 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ส.  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานการแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565  โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการแถลงผลงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 
ภายในงานแถลงผลงานฯ ดังกล่าว สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ เช่น ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ ประเภทเครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด