รองนายกฯ วิษณุ พร้อม รมว.ยุติธรรม และคณะ บินออสซี่ ดูงานศาลยาเสพติด รองนายกฯ ขอเอกสารเอากลับไปศึกษา รมว.ยธ.ปิ๊งไอเดียเล็งประยุกต์ใช้กำไล EM ช่วยบำบัด - คุมประพฤติ พร้อมบูรณาการร่วม หวังลดงบประมาณสร้างศูนย์ฟื้นฟู ยันไทยรักษาผู้เสพตามหลักสิทธิมนุษยชน


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 14:25 น.

รองนายกฯ วิษณุ พร้อม รมว.ยุติธรรม และคณะ บินออสซี่ ดูงานศาลยาเสพติด รองนายกฯ ขอเอกสารเอากลับไปศึกษา รมว.ยธ.ปิ๊งไอเดียเล็งประยุกต์ใช้กำไล EM ช่วยบำบัด - คุมประพฤติ พร้อมบูรณาการร่วม หวังลดงบประมาณสร้างศูนย์ฟื้นฟู ยันไทยรักษาผู้เสพตามหลักสิทธิมนุษยชน