เผยแพร่และสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม

28 ก.ย. 2565 13:50 น. 190 ครั้ง

เผยแพร่และสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด