กฎหมายยาเสพติดใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

28 ก.ย. 2565 13:52 น. 1,202 ครั้ง

กฎหมายยาเสพติดใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด