งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

28 ก.ย. 2565 13:56 น. 230 ครั้ง

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด