กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 386 : รับน้องเกินกว่าเหตุ ผิดกฎหมาย

28 ก.ย. 2565 13:59 น. 121 ครั้ง


กิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างความสามัคคี รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม แต่หากรุ่นพี่บังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การอม ลูกอมปากต่อปาก ข่มขู่กันเกินไป เทียนไขรนตามร่างกาย อดข้าวอดน้ำฯลฯ เข้าข่ายการกระทำเกินกว่าเหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญาอาจมีความผิด มาตรา 309 ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-------------------------------------------------

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด