กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 387 : โดนขู่แบล็กเมล ต้องทำอย่างไร

28 ก.ย. 2565 14:02 น. 792 ครั้ง


ไม่ว่าจะเพศไหน หากโดนข่มขู่ ว่าจะเผยแพร่คลิปอนาจาร หรือ เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยให้ทำอะไรซักอย่างเพื่อที่จะให้ลบคลิป หรือข้อมูล ซึ่งในการข่มขู่ให้กระทำการใดๆ จะมีความผิดในการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพตาม มาตรา 309 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และถ้าเรียกเงินด้วยก็จะมีความผิดฐาน กรรโชกทรัพย์ ตามมาตรา 337 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท แต่ถ้ามีการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับแล้วเรียกเงิน ก็จะมีความผิดฐาน รีดเอาทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น อย่าช้า สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อเข้าแจ้งความได้ทันที


- หลักฐานการโพสหรือการแชร์ ที่ถูกข่มขู่ไว้
- ประวัติการสนทนา หรือบันทึกเสียงตอนที่ถูกข่มขู่
- นำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที

ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309, 337 , 338

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด