กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 388 : เพื่อนบ้านทำเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ เสี่ยงคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่น

28 ก.ย. 2565 14:11 น. 7,614 ครั้ง


กรณีเพื่อนบ้านส่งเสียงดัง ไม่ว่าจะเปิดเพลงดัง หรือตั้งวงเหล้าเสียงดังตอนดึก ๆ
อาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้

ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ถ้าเป็นการกระทำในที่สาธารณะ หรือต่อหน้าคนจำนวนมาก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ากระทำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักสุด

ดังนั้น การส่งเสียงดังภายในบ้านหากทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญ อาจโดนปรับไม่เกิน 5 พันบาท หากเสียงดังต่อหน้าคนจำนวนมาก ก็อาจโดนโทษสูงสุดคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท

ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370, มาตรา 397, มาตรา 90

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด