DSI ร่วมยินดี 107 ปีกรมราชทัณฑ์ และบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนอาชีพผู้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์

10 ต.ค. 2565 11:56 น. 62 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายชาติชาย โทสินธิติ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปสนับสนุนผู้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2565 ครอบรอบ 107 ปี   โดยมี  นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เป็นผู้รับมอบ  ณ อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด