คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

10 ต.ค. 2565 16:33 น. 254 ครั้ง

คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พูดคุยกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประเด็น : ผลักดันแก้กฎหมาย สร้างรายได้ สร้างความสุข ช่วยปลดทุกข์จากหนี้สิน พร้อมเดินหน้าปราบปรามยาเสพติด ให้ทุกชีวิตมีความปลอดภัย

ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 - 09.00 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด