DSI ร่วมยินดีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี

11 ต.ค. 2565 09:09 น. 44 ครั้ง

 

 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์  จิตพิมลมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี โดยมี พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบและถ่ายภาพร่วมกัน ณ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด