กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 20 ปี

11 ต.ค. 2565 09:12 น. 37 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท ชาญชัย ลิขิตคันทะสร และพันตำรวจโท ชลภัทร ปานสกุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครอบรอบ 20 ปี โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนรับมอบและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด